top of page

Opzetten tandartspraktijk in Gambia

Bijgewerkt op: 23 nov. 2022

Nu denk je misschien niet gelijk aan Finance Management of Finance & Control als je de titel van deze blogpost leest. Maar voor mijn executive MBA opleiding bij Ambition Academy (2007) heb ik in het kader van ontwikkelingssamenwerking samen met mijn medestudent Lieuwe Hiemstra een eenvoudige tandartspraktijk opgezet in Gambia. In 't ANTwoord van de Associatie Nederlandse Tandartsen stond destijds een mooi artikel over ik samen met Liewe Hiemstra dit project heb aangevlogen:


Tandartspraktijk Narang Health Care Centre – Jiboro (Gambia)

In het kader van hun Executive MBA opleiding bij Ambition Academy moeten twee studenten, Lieuwe Hiemstra uit Harderwijk en René van Huffelen uit Putten, een project uitvoeren in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Hiemstra en Van Huffelen hebben gekozen voor het opzetten van een eenvoudige tandartspraktijk in Gambia (West-Afrika). Vormde de studie de directe aanleiding, beide heren zijn inmiddels zelf erg enthousiast over het project en zetten al hun kennis en kunde in om het tot een succes te maken.

Achtergrond

Zoals in veel ontwikkelingslanden is de gezondheidstoestand van de bevolking in Gambia verre van ideaal. Er zijn weinig overheidsvoorzieningen en die zijn bovendien moeilijk te bereiken door de slechte infrastructurele omstandigheden. De privé klinieken die er zijn, zijn voor de meeste mensen veel te duur.


Het land Gambia

Gambia is het kleinste en tevens één van de armste landen in het Afrikaanse continent. Aan de kust is het dwergstaatje nog 48 km breed, maar het versmalt zich geleidelijk tot een breedte van 24 km: in totaal is het 320 km lang. Daarbij wordt Gambia over de gehele lengte door de gelijknamige rivier nog eens in tweeën gedeeld. Er is niet één brug die de oevers met elkaar verbindt. Op slechts enkele plaatsen wordt een veerdienst onderhouden. Er wonen ca. 1,5 miljoen mensen. De gemiddelde levensverwachting ligt net boven de 50 jaar.

Stichting Care Foundation The Gambia

Een stichting die zich het lot van de mensen in Gambia aantrekt en al jaren actief is, is de Stichting Care Foundation The Gambia. De CFTG is in 2001 opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 34150552. In Gambia is de stichting als charity organisation geregistreerd onder nummer 155/2000. Voorzitter van CFTG is mevrouw Ineke de Rijk die een groot deel van het jaar in Gambia woont en daarmee de verschillende activiteiten persoonlijk bewaakt. Voor haar inkomsten is de CFTG volledig aangewezen op giften en donaties.


"Voor haar inkomsten is de CFTG volledig aangewezen op giften en donaties."

Eerdere projecten

In 2002 is een groentetuin voor vrouwen in opgezet. Op een gebied van 2,5 hectare wordt allerlei groente verbouwd, die voor een deel zelf wordt gebruikt en voor een deel wordt verkocht. Hiermee kunnen 150 tot 200 vrouwen wat inkomsten generen. Vanwege de grote belangstelling is in 2005 een extra stuk grond gekocht.


In 2001 is gestart met de bouw van een kleine polikliniek in Jiboro, het Narang Health Care Centre. Hier kunnen vrouwen bevallen, maar worden ook andere medische klachten behandeld. Door de grote toeloop is in 2004 besloten een nieuw, groter, health centre te bouwen. Deze kliniek wordt dit jaar (2007) in gebruik genomen.


Naast het opzetten van de tandartspraktijk staat ook het realiseren van een kippenfarm op de rol, om ook langs deze weg economische activiteiten te ontplooien en zelfstandig in het onderhoud te kunnen voorzien.

"Naast het opzetten van de tandartspraktijk staat ook het realiseren van een kippenfarm op de rol."

Samenwerking met andere organisaties

 • De medewerking van de overheid van Gambia bestaat uit het verstrekken van alle benodigde vergunningen en het vrij van invoerheffingen laten importeren van goederen.

 • CFTG werkt samen met Concern Universal, een Engelse Charity organisatie die werkzaam is in 10 ontwikkelingslanden waaronder Gambia. In samenwerking met CU wordt de staf van het health centrum opgeleid om HIV/AIDS testen uit voeren, patiënten te begeleiden en om voorlichting te geven op gebied van HIV/AIDS.

 • Via Voluntary Services Oversea worden vrijwilligers gezocht die voor langere tijd in Gambia verblijven.

Het project: de tandartspaktijk

In samenwerking met Care Foundation The Gambia willen Hiemstra en Van Huffelen in Jiboro een operationele tandartspraktijk opzetten, waardoor de lokale bevolking in staat is tandheelkundige hulp te krijgen.


"Een operationele tandartspraktijk opzetten, waardoor de lokale bevolking in staat is tandheelkundige hulp te krijgen."

Achtergrond van het project

Door het ontbreken van voorlichting en adequate behandeling is de staat van mond- en tandverzorging in Gambia erg slecht. Mondgezondheid wordt gezien als fundamenteel onderdeel van iemands algemene gezondheidstoestand. Alhoewel tandheelkundige problemen zelden levensbedreigend zijn, beïnvloeden ze in negatieve zin het welbevinden van mensen, de kwaliteit van leven en economische activiteiten.


Kader van het project

 • Het project wordt uitgevoerd onder regie van CFTG, omdat zij goed bekend is met de lokale situatie en reeds eerder succesvolle projecten heeft uitgevoerd.

 • De te stichten tandartspraktijk wordt gelieerd aan het reeds functionerende gezondheidscentrum en wordt ook op hetzelfde terrein gevestigd.

 • De benodigde vergunningen zijn afgegeven en de grond is reeds in bezit van CFTG.

 • Een in Nederland gevestigde tandarts heeft tevens zitting in de Project Board.

Kader van de tandheelkundige zorg

 • Behalve aan behandeling van klachten zal (ook op de scholen) veel aandacht worden besteed aan voorlichting en preventie.

 • De behandelingen worden toegespitst op de lokale situatie, dat wil zeggen alleen behandelingen die, gegeven de plaatselijke omstandigheden, zinvol zijn.

 • Het, vooralsnog, benodigde instrumentarium bestaat uit spiegels, sondes, pincetten, instrumenten om tandsteen te verwijderen, extractietangen, anesthesie, disposables en een autoclaaf.

"De behandelingen worden toegespitst op de lokale situatie, dat wil zeggen alleen behandelingen die, gegeven de plaatselijke omstandigheden, zinvol zijn."

Continuïteit van de tandartspraktijk

 • Vrijwilligers verblijven voor langere tijd in Gambia.

 • Het is de bedoeling dat (één of meer) medewerkers van het gezondheidscentrum tevens worden opgeleid voor de tandartspraktijk.

 • De patiënten betalen een vergoeding, maar die is naar verwachting niet kostendekkend. Daarom worden bestaande economische activiteiten in de omgeving uitgebouwd en nieuwe ontwikkeld om zo inkomsten ten behoeve van de praktijk te verwerven.

Overige gegevens

Voor de uitvoering van het project is een uitgebreid (Engelstalig) Plan van Aanpak opgesteld. Hierin staat precies omschreven wat het project inhoudt en hoe het is opgebouwd. Daarnaast is een planning opgenomen en ook een begroting. De totale kosten van het project worden geraamd op een kleine € 40.000.

Tijdspad

Het is de bedoeling dat de praktijk in juni 2007 wordt opgeleverd. Omdat de vergunningen reeds zijn verleend en ook de grond al in bezit van de CFTG is, kan elk moment met de bouw worden gestart. Materiaal wordt ter plaatse geproduceerd (o.m. stenen) of is nog beschikbaar vanuit de bouw van het gezondheidscentrum. Lokale bouwlieden zijn beschikbaar en de komende maanden hopen ook weer enkele vrijwilligers Gambia te bezoeken.

Financiën

Uiteraard staat of valt het project met het verkrijgen van de benodigde (financiële) middelen. Daarvoor roepen Hiemstra en Van Huffelen graag de hulp in van tandheelkundige professionals. Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekening 55.24.12.686 t.n.v. Stichting Care Foundation The Gambia, te Haarlem onder vermelding van “Tandartspraktijk Jiboro”. Voor bruikbare tandheelkundige instrumenten houden zij zich ook aanbevolen.


En verder

Als tegenprestatie voor de gift kan de naam of het logo van de gever desgewenst worden vermeld op de website en in de digitale nieuwsbrief van Ambition Academy (± 1.200 financials) én op de website van Care Foundation The Gambia. Voor nadere informatie en/of het aanleveren van het logo kan gemaild worden met tandartspraktijk.gambia@gmail.com.

Harderwijk, Lieuwe Hiemstra

Putten, René van Huffelen

Januari 2007

2007 Artikel in 'tANTwoord
.pdf
Download PDF • 2.24MB
Finance manager, business & control, Financiën, balans, bedrijfsvoering, Manager Financiën

Lees hier andere media & blogs. Connect hier op LinkedIn185 weergaven0 opmerkingen

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page