top of page

Koptekst 3

Privacyverklaring

 

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?

 

Edíma neemt je privacy erg serieus en gaat zorgvuldig met je persoonlijke informatie. In deze privacyverklaring lees je hoe Edíma omgaat met de gegevens van opdrachtgevers. Voor de uitvoering van de dienstverlening vraagt Edíma u om persoonsgegevens. Edíma houdt zich aan de wetgeving rondom de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het doel van Edíma bij het verwerken van persoonsgegevens: 

Het contact kunnen zoeken met geïnteresseerden, klanten en potentiële opdrachtgevers ten behoeve van de werkzaamheden van Edíma en het optimaal kunnen uitvoeren van de werkzaamheden zelf. 

 

Edíma verwerkt persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor bovengenoemde doeleinde. Edíma streeft daarbij naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt. De verzamelde persoonsgegevens worden niet uitgeleend, verhuurd, verkocht of op een andere manier openbaar gemaakt. Zonder jouw toestemming geeft Edíma geen gegevens door aan een land buiten de Europese Unie.

Welke informatie wordt verzameld?

Cookies
Zoals veel websites maakt Edíma gebruik van cookies en weblogfiles voor het meten van het bezoek op deze website. Als je niet wenst dat Edíma die gebruikt, zet dan in je browser ‘cookies off’. Accepteert je cookies wel, dan blijven die gedurende vijf jaar op je computer, tenzij je de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van deze website beperken.

 

Google Analytics
Edíma maakt gebruik van Google Analytics, een product van Google Inc. Dit programma maakt gebruik van cookies, om te kunnen zien hoe bezoekers deze website gebruiken. Op deze manier kan Edíma de website blijvend optimaliseren. De informatie van de cookies wordt overgebracht naar, en door Google opgeslagen op computers in de Verenigde Staten. Google combineert opgeslagen IP-adressen niet met andere gegevens die ze hebben. Door gebruik te maken van deze website geef toestemming voor het verwerken van de informatie door Google zoals hiervoor is omgeschreven. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van de website en diensten beperken.

 

Beveiliging
Edíma neemt passende maatregelen genomen om je gegevens en het gebruik van de website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. 
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is, tot uiterlijk twee jaar, tenzij de persoonsgegevens langer moeten worden bewaard om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de overeenkomst met je goed uit te kunnen voeren of om wettelijke verplichtingen en gedane opdracht te kunnen naleven.

Recht tot correcties en laten verwijderen van persoonsgegevens


Als gebruiker kunt je je gegevens, laten aanpassen, corrigeren of verwijderen. Dit kan via een verzoek per e-mail naar rene@edima.nl te sturen. Edíma zal je persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden.

 

Je hebt daarnaast de volgende rechten:

  • Het recht de verwerking van je gegevens te beperken of je gegevens aan een andere partij over te dragen.

  • Het recht om je toestemming voor de verwerking van je gegevens in te trekken.

 

Dit kun je doen door contact op te nemen met Edíma. Je hebt tevens het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Nieuwe ontwikkelingen en vragen


De tekst van deze privacyverklaring kan door Edíma worden aangepast, gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoor-beeld in het kader van de bedrijfsactiviteiten van Edíma en eventuele wetswijzigingen. Heb je vragen over of naar aanleiding van deze privacyverklaring? Mail deze naar rene@edima.nl. 

 

Teksten op website


De teksten op deze website zijn door Edíma zelf geschreven. Edíma waardeert het dat wanneer je iets wilt kopiëren je dit eerst in overleg doet. 

bottom of page