top of page
Edima%20Interim%20Management-Rene%20van%

Wat doet Edíma

Finance & Control

Edíma Interim Management verbindt Finance & Control aan business en cijfers aan mensen. Met Edíma organiseer ik de hele financiële organisatie, verbeter ik je bedrijfsvoering en als Finance Manager maak ik (de mensen van) Finance & Control beter zichtbaar in de organisatie. 

Financiën: systemen

en processen

Ik help met het aanbrengen van de balans. Allereerst door je bedrijfsvoering goed te organiseren. Door het aanpakken en verbeteren van processen en systemen zijn Finance & Control spic en span op orde. Rapportages zijn op tijd en afgestemd op wat de lezer nodig heeft. Zo ondersteunen financiën processen, mensen, koers en het bestaansrecht van de organisatie. Dat is de ene kant van de balans.  

Finance management

Daarnaast help ik de collega’s in het team de juiste positie te pakken. Het is belangrijk dat ze doen waar ze goed in zijn, maar wel betrokken bij en maximaal ondersteunend aan de mensen voor wie ze werken. Cijfers komen tot leven omdat ze inzichtelijk worden voor collega’s die er misschien weinig mee hebben, maar er wel iets mee moeten. Dat is de andere kant van de balans. De drijfveren van waaruit ik werk zijn sociaal en resultaatgericht. Omdat cijfers en jij als opdrachtgever daar om vragen.  

Balans: financiën en mensen

Alle facetten van het bedrijf floreren bij een goede bedrijfsvoering. Je voldoet aan wet- en regelgeving, alle basics zijn op orde en je beschikt over adequate stuurinformatie. Een goede financiële organisatie straalt op je af. Het maakt de wereld gemakkelijker voor de organisatie binnen en de organisatie leuker voor de wereld buiten.

Maar daar stopt het niet voor mij. Ik geloof dat een blijvende verbetering van je financiële organisatie alleen ontstaat door betrokkenheid. Van het hart van financiële mensen bij hun vak. Dit enthousiasme verbindt collega’s aan de financiële kant van de organisatie. Ik zie dat wanneer ik mijn werk in verbinding en met aandacht doe, het drempels verlaagt en cijfers tot leven brengt. Cijfers gaan spreken. Ze vertellen een verhaal. Een verhaal waar jouw mensen iets mee kunnen. Pas dan draagt de financiële balans bij aan échte balans in de organisatie.  

Edima Interim Management-Rene van Huffel

Evenwicht tussen bedrijfsvoering én mensen. Dat is Edíma Interim Management. Betrokken en verbonden met de missie en mensen van jouw organisatie. 

Edima Interim Management-Rene van Huffel

Stuurinformatie

Goede stuurinformatie is onmisbaar. Ik maak de jaarrekening, begroting, prognoses en allerlei periodieke rapportages. Op tijd en op orde, afgestemd op wat de ontvanger nodig heeft.

Systemen en processen

 Ik ken de mogelijkheden van Navision, Exact, AFAS Profit en Ultimo.  Systemen maximaal voor je laten werken. Processen sneller, effectiever en ten dienste van mensen analyseren en optimaliseren. Dat vind ik logisch en leuk. Met oog voor de details én het grotere geheel

Edima Interim Management-Rene van Huffel

Leiderschap en management

Dienend leiderschap. Daar geloof ik in. Het 7S model is daarbij mijn leidraad. Samenhang en oog voor 'hard' (Stategy, Structure, Systems) en 'zacht' (Shared Values, Staff, Style en Skills). Sociaal én resultaatgericht, cijfers én mensen.

Bedrijfsvoering

Finance & control raakt alle onderdelen van een organisatie. Ik kies daarom zoveel mogelijk voor integrale benadering. Affiniteit en ervaring met ICT, Facility management en Gebouwbeheer komen daarbij goed van pas.

Eens kennismaken?

bottom of page