che
Periode 01/2016 - heden
Rol Hoofd Bedrijfsbureau a.i.
Organisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
Sector Non profit
Subsector Gezondheidszorg
Type organisatie Brancheorganisatie van werkgevers in de gehandicaptenzorg
Verantwoordelijkheden Leidinggeven aan de afdeling (3 personen). Verantwoordelijk voor volledige financiële administratie en ICT. Lid van het MT.
Ervaring en resultaat
Achtergrond opdracht In verband met langdurige ziekte van de huidige functionaris bestond behoefte aan tijdelijke vervanging. Daarbij is gevraagd om de bestaande situatie onder de loep te nemen en waar nodig verbeteringen door te voeren.
Type opdracht Vervanging wegens ziekte

Home / Terug