che
Periode 12/2009 - 11/2010
Rol Business Controller a.i.
Organisatie Stichting AKN
Sector Non Profit
Subsector Media (Publieke Omroep)
Type organisatie Facilitair bedrijf van AVRO, KRO en NCRV, 110 medewerkers, omzet € 11 miljoen
Verantwoordelijkheden Opstellen begroting, jaarrekening en managementrapportages, doorvoeren verbeteringen
Ervaring en resultaat Achterstanden weggewerkt. Strakkere structuur rond P&C cyclus geïmplementeerd. Rapportages aangepast aan eisen en wensen van gebruikers. Nieuw model voor doorbelasting van kosten ontwikkeld.
Achtergrond opdracht Als gevolg van ziekte was de positie van Controller niet bezet. Mijn taak was om de (ernstig vertraagde) begroting 2010 en de jaarrekening 2009 op te leveren. In eerste instantie zou de opdracht tot eind februari duren, maar door het vertrek van de controller werd dit een stuk langer. Van de gelegenheid heb ik gebruik gemaakt om de Planning & Control cyclus op een hoger plan te brengen. Ondermeer door deze in de structuur van de organisatie in te bedden. Dit heeft geleid tot transparante, uniforme kwartaalrapportages, zonder doublures. Nieuw daarbij was bovendien dat een prognose tot einde boekjaar aan de standaard op te leveren stukken werd toegevoegd. Verder heb ik het model om de kosten aan eigenaren en klanten door te berekenen vereenvoudigd. De begroting 2011 is, conform plan, in oktober vastgesteld.
Type opdracht Passen op de winkel, upgraden control functie
Voor een referentie klik hier

Home / Terug