che
Periode 10/2009 - 12/2009
Rol Financial Controller a.i.
Organisatie Gemeente Putten
Sector Non Profit
Subsector Lokale overheid
Type organisatie Lokale gemeente, 23.500 inwoners, jaarbegroting € 35 miljoen
Verantwoordelijkheden Assisteren van de controller, ondermeer bij voorbereiden interim controle door accountant.
Ervaring en resultaat Toetsen van processen en procedures op rechtmatigheid. Updaten van exploitatiebegrotingen (bijv. bouwgrond, begraafplaats). Definiëren van KPI’s om de uitvoering van programma’s te kunnen toetsen.
Achtergrond opdracht De overheid is één van de sectoren waarbinnen ik nog nooit had gewerkt. Deze opdracht was voor mij een prachtige gelegenheid om ervaring op te doen. In verband met de komende interim controle heb ik de controller bij verschillende onderdelen geassisteerd. Daarbij kwam ik bovendien in contact met de andere afdelingen binnen de organisatie, wat het blikveld verder verruimde. Een specifieke opdracht betrof de manier waarop de effectiviteit van gemeentelijke programma’s (bijvoorbeeld WMO) kan worden getoetst. Ik heb daarvoor een aantal “Key Performance Indicators” gedefinieerd.
Type opdracht Assistentie i.v.m. capaciteitsgebrek
Voor een referentie klik hier

Home / Terug