che
Periode 03/2011 - 08/2011
Rol Financial Controller a.i
Organisatie Foppen, Harderwijk
Sector Profit
Subsector Food
Type organisatie Internationale producent in de visverwerkende industrie. Productiefaciliteiten in Harderwijk en Preveza (Griekenland). 245 medewerkers.
Verantwoordelijkheden Verantwoordelijk voor de gehele financiële en salarisadministratie. Direct leidinggeven aan de afdeling. Advisering rond inrichting en organisatie van de Financiële Administratie in Nederland en Griekenland en het doen van verbetervoorstellen.
Ervaring en resultaat Opleveren van de jaarrekening 2010 en reguliere managementrapportages. Afronden begroting 2011. Uitbrengen schriftelijk advies met verbetervoorstellen.
Achtergrond opdracht De voormalige controller heeft, na een dienstverband 4½ jaar elders een baan aanvaard. Tijdens de vacante periode heb ik de rol van controller vervuld. Daarna is een tweede traject, de adviesopdracht, gestart.
Type opdracht Eerst: Passen op de winkel. Later: Adviesopdracht
Voor een referentie klik hier

Home / Terug