Missie

Het op interim basis verrichten van financiële management diensten in binnen- en buitenland, vanuit een christelijke levensvisie.

Visie

Om de missie te verwezenlijken wil Edíma Interim Management een dienstverlener zijn die:
1. De Bijbel de norm laat zijn voor het handelen;
2. Klantgericht is en de afgesproken kwaliteit levert;
3. Efficiënt werkt en daarmee value for money biedt;
4. Sociaal-maatschappelijk haar verantwoordelijkheid neemt.

De slogan
De slogan: Voor de juiste balans…! is bewust gekozen. Het woord “balans” kent verschillende aspecten:
1. De financiële balans: Dat is mijn vak!;
2. De balans tussen hard (“cijfers”) en zacht (“de mens”);
3. De balans tussen werk en privé.

Met Edíma Interim Management streven we ernaar dat elk van deze onderdelen in evenwicht, dus in balans zijn!