Doel
Deze website heeft als doel om u kennis te laten maken met Edíma Interim Management. De informatie op deze website heeft dan ook een informatief en algemeen karakter.

De op of via deze website verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en geen aanbod (tot het verrichten van werkzaamheden), advies of dienst. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

Rechten
De rechten over deze website en op alle publicaties waarvan u via deze website kennis kunt nemen, berusten bij Edíma Interim Management, voor zover deze niet (tevens) aan derden toekomen.

Gebruik
De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Zonder onze schriftelijke toestemming is het niet toegestaan de inhoud van deze website, of van (onderdelen) van daarop beschikbaar gestelde publicaties, te verveelvoudigen, te wijzigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar te maken in welke vorm en voor welk doel dan ook. 

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze website wordt veel zorg besteed. Ondanks de zorgvuldige samenstelling geeft Edíma Interim Management geen garantie met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van deze website. Edíma Interim Management is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met toegang tot het gebruik van deze website.

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites die Edíma Interim Management niet inricht of onderhoudt. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van deze websites wordt door Edíma Interim Management uitgesloten. 

Algemene Voorwaarden
Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland onder nummer 08178196. Klik hier voor een exemplaar van deze voorwaarden.