December 2010
In het blad FINANCE (Uitgave van Finance Ventures) verscheen een kort interview met mij. De foto is van Maarten Vis. Klik hier voor het artikel.

Februari 2007
In het blad ’t ANTwoord (Periodieke uitgave van de Associatie Nederlandse Tandartsen – www.ant-online.nl/) verscheen een artikel over het Real Life Business Project dat ik (samen met Lieuwe Hiemstra) heb gedaan in het kader van mijn Executive MBA opleiding.
Wij hebben ons ingezet voor een kleine tandartspraktijk in The Gambia (West Afrika). Deze praktijk is één van de projecten die door Stichting Care Foundation The Gambia (www.carefoundationthegambia.nl) zijn geinitieerd. Klik hier voor het artikel.